TISZTA SZÁNDÉK VITA – 3/12. KLIK. A közoktatás totális centralizációja

Én emiatt lettem politikus.
Nem adom Zorka (a lányom) jövőjét.

Hiszek az oktatás jövőt építő szerepében.
A Fidesz viszont az oktatás szándékos züllesztésével konzerválja hatalmát. FŐBŰN kategória. Nem bocsánatos.
Vonjunk mérleget ma, a 2012-es év szimbolikus ügyéről az oktatási reformnak csúfolt központosító kísérlet indulásával.

Először nézzük, mi volt az eredeti cél! Mi és hogyan valósult meg? Hogyan próbálták elfedni az egyértelmű kudarcokat az évek során? Tiszta volt-e az eredeti szándék? Mert azt a “reform” védői is elismerik: intézménye, a KLIK, nem egyértelmű siker.

Cél: a közoktatás teljes centralizációja
2010-től máig az Orbán-kormánynak sikerült a közoktatást és járulékos tankönyvpiacot állami kézben összpontosítani. Bemutatom az utat az önkormányzati fenntartású iskoláktól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon (KLIK) át a Klebelsberg Központig (KK).

Folyamat
– 2012 nyár. Bejelentik a KLIK – állami intézményfenntartó központ létrehozását (névadás: Klebelsberg Kunó közoktatásügyi miniszter, 1922–31. forogna a sírjában…)
– 2012. szept. 1. A KLIK megalapítása.
– 2012. november. Az Országgyűlés elfogadta a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételére vonatkozó törvényt.
– 2013. január 1. A pedagógusok munkáltatói joga, a bérfinanszírozásuk, valamint a taneszközellátás is az államhoz tartozó feladatok közé került.
– 2013. szept. 1. Életpályamodell.
– 2013-2014. Tankönyvpiac államosítása.
Hoffmann Rózsa (akkori oktatásért felelős államtitkár):
„Az állam korábban lemondott arról, hogy a legfontosabb vezetési-irányítási funkciót, vagyis az ellenőrzést gyakorolja. (…) Az állam szerepét növelni kell, mert az állam akkor tudja garantálni az oktatás színvonalának növelését, ha eszközök vannak a kezében.”

Nos. Nagyszabású reformhoz dilettánsabban hozzákezdeni nehéz lett volna, hiszen rendelkezésre álltak az anyagiak, és a 2/3-os győzelem: hosszú távú átállásra megvolt minden lehetőség, de a Fidesz belebukott. Csúfos kudarc lett a nagy tervekből, hisz súlyos milliárdokból csak a társadalmi lecsúszást és a pedagógus lét zárványosítását sikerült garantálni. Ezeket a hiányosságokat a Covid-járvány közoktatásra gyakorolt hatása ráadásul felerősítette.

Az alulfinanszírozott hivatal többszöri (!) állami konszolidáció ellenére is csak adósságokat halmoz fel:
* 2015. 30 milliárd Ft “tűzoltásra”,
* 2016. adósságállomány 17 milliárd Ft.
Legtöbb a közüzemi szolgáltatók felé ki nem fizetett számla. Volt iskola, ahol a gázszolgáltató kikapcsolta gázt. Az állami intézményfenntartó alapvető napi feladatokat sem tudott gördülékenyen intézni, az egyes tankerületek vezetésével nem lett összehangolt munkakapcsolat. Az összmunkának koncepcionális elemei is hiányoznak, ahogyan a szakmai feltételek és a forrás.

Bátorsággal és az önkritika teljes hiányával végigtolt erőszakos centralizáció érintett kárvallottjai:
– 1,2 millió tanuló,
– 120 ezer pedagógus,
– 30 ezer iskolai alkalmazott,
– a KLIK irányítása alá kerülő 3000 intézmény.
A KLIK, az újonnan létrehozott 200 tankerülettel az ország legnagyobb munkaadó intézménye lett. Hihetetlen hatalom, egy teljesen inkompetens, valós forrással nem rendelkező intézmény kezében.

Szögezzük le: szakmailag nem kérdés, hogy az oktatáshoz ideje volt szerkezeti szinten is hozzányúlni. Válságtünetek voltak 2010 előtt is, ami az ágazati reformot sürgette:
– a helyenként felmerülő felelőtlen gazdálkodás,
– valós teljesítményértékelési rendszer,
– kirívóan alacsony ágazati bérviszonyok,
– az elavult NAT.

Na, de hogy lehet úgy rendszert “fejleszteni”, hogy 10 év alatt egyik válságtüneten sem sikerült javítani, KIZÁRÓLAG rontani?!? Ami lett, az maga a káosz. Mintha ez lett volna ez eredeti szándék…
Gyarmathy Éva pszichológus 2020-ra:
“A rosszindulatú daganattal nem szabad tárgyalni, mert a rosszindulatú daganat alattomosan elvonja a szervezet energiáit és önmaga hizlalására fordítja, miközben megöli, ami táplálja. Leépül a szervezet, amelyen élősködik, a rosszindulatú daganat pedig vígan dagad. Addig növekszik, míg beletörődően megpusztulunk.”

Nézzük a reform 1-2 elemét!
Hoffmann Rózsa-féle tantárgyi újítás:
1. mindennapos testnevelés
2. kötelező hit/erkölcstanóra bevezetése
Az ijesztő mértéket öltő elhízásra, a mozgásszegény életmódra nem ad választ a folyosói gimnasztika, lépcsőnfuttatás még akkor sem, ha épült pár sportuszoda, tornaterem, újult meg sportpálya. A hit- és erkölcstan iskolai keretek közé emelésével a plébániai hitoktatás üresedett ki sok helyen.

Az életpályamodell bevezetésével egy szokatlan minősítési rendszer jött létre, amely sajnos kapkodva indult, ráadásul a korábban ígértekhez képest nem a minimálbérhez kötik a bérkategóriákat. Még ma sem ez pedig tömeges pályaelhagyásokat eredményez a pályakezdőknél, az első években. A Fidesznél továbbra is a 2014. évi minimálbér (101.500 Ft) a vetítési alap. Hiába követelik a szakszervezetek, hogy a bérszámításban térjenek vissza az aktuális minimálbérhez végre. A két pedagógus szakszervezet (PSZ, PDSZ) szerint 45%-os emelés kell, alapilletményhez rögzítve.

Beszélni kell arról is, hogy a KLIK-rendszer az adminisztrációs terhek brutális mértékű növekedését hozta a pedagógusok számára – ezzel a diákokról és oktatási feladatokról a felesleges papírmunkára helyezve a hangsúlyt.

A tankönyvpiac kárpótlás nélküli szétverése sem vállalható morálisan. Itt egyértelmű a piacújraosztó szándék. A 2014-re lezajlott központosítás az addig piaci versenyen alapuló, sokszínű magyar tankönyvpiacot az állami Könyvtárellátó helyzetbe hozásával monopolizálta. Az új szabályozás nem szolgálta a diákok és szülők érdekét, a piac államosítása pedig aránytalan beavatkozásnak minősül. Korábban a kiadók és az iskolák között a közvetítő szerepet tankönyvforgalmazó cégek látták el. A 2013/2014-es tanévtől a Könyvtárellátó látja el a piacon bevett 3-5% helyett 20%-os profitmarzzsal úgy, hogy a piacon korábban működő cégeket nem kompenzálták – gyakorlatilag kiszorították őket a piacról. A tartalmakat pedig számos oktatással foglalkozó szervezet kritizálja folyamatosan.

Az államosítás alapindoka volt az esetenként felmerülő fenntartói (önkormányzati) felelőtlen gazdálkodás.
Ezzel kapcsolatban mára kiderült, hogy a KLIK- nél felelőtlenebb gazdálkodó szervezet nincs, hiszen SEMMIÉRT nem vállalt még felelősséget.
Bár tökéletes rendszer nincs, de sok esetben a tehetősebb önkormányzati működtetők sikeresek voltak, mert az erejükön felül segítették iskoláikat, ha hivatalosan nem is vállalták a működtetés feladatát. Sokszor rugalmasabban tudtak reagálni a felmerülő igényekre hiszen helyi érdekeket képviselve kénytelenek a helyi problémákat kezelni.

Reform-konklúzió
– az állam aktivitása jórészt kimerült a jogok elvételében az iskoláktól miközben alaptalanul hangsúlyozta azok szakmai önállóságát,
– megnehezítette a rendszer működését anélkül, hogy az oktatás rendszerhibáit korrigálta volna,
– az iskolaigazgatókon kérik számon a szakmai eredményeket, akkor amikor a döntési jogok elkerültek tőlük.

Összességében elmondható, hogy a 2010 előtti decentralizált elven működő oktatási rendszer és a szakmailag gyenge akaratérvényesítő állam helyére egy centralizált elven működő oktatási rendszer lépett, amelyben azonban az állami (szakmai) akarat ugyanúgy nincs markánsan jelen, mint ahogy nem volt korábban sem.
Ráadásul a korábbi decentralizált működés előnyei kiestek:
– döntési folyamatok akadozóvá váltak,
– a pedagógusok jelentős része elégedetlenebb lett pozíciójával,
– erőforrások mentek veszendőbe.
Mindezt súlyos közpénz milliárdokért. Mondjuk ki, feleslegesen életre hívott sóhivatalokkal.
Ezt hívják bukásnak. Akkor is, ha nem ismerik el.

Összefogással talán megmenthető lett volna a közoktatás lezüllesztése, de a KLIK ellen tüntető tanárok mellé nem álltak oda a szülők, és az ország is hallgatott. És hallgat ma is. Ahogy a hatéveskori beiskolázás kérdése is csak marginális probléma, pedig már a 2019-ben indított petícióban: “Elfogyott a türelmünk!”
Aztán ma is tart…

És még egy fontos szempont
Gyermekeink nevelése, oktatása az a felület, ahol elengedhetetlen a következetesség és hosszú távú tervezés. Nevelni nem lehet kapkodva. Az mindig káoszhoz vezet és a gyermek az, aki a leghamarabb megérzi a bizonytalanságot. Az ilyen rendszerekhez, csak a szakmai érdekcsoportokkal történő teljeskörű egyeztetések után és felmenő rendszerben szabad hozzá nyúlni. Kizárólag tiszta szándékkal reformálható.

Nem tudom mi lett volna, ha hamarabb felébredünk? És gyermekeink jövőjét nem hagyjuk kockára tenni egy a jövőt orosz rulettként játszó kormányzatnak: vagy sikerül, vagy nem alapon. A mérleg egyértelműen negatív: bukás.
Kormányváltás.

Zárásképp
A közoktatásnak nem az a feladata, hogy eszméket erőltessen a fiatal generációkra, hanem hogy elősegítse azoknak a belső és külső feltételeknek a kialakulását, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermek a maga ritmusában, a maga sajátos módján fejlődjön.A Fidesz, Orbán és a NER legeslegfőbb bűne, hogy szétroncsolták a társadalom szövetét. A fejekben és szívekben okozott kár súlya szinte felfoghatatlan, helyrehozhatatlan pár év alatt. Generációkon átívelő, akár évtizedekig tartó következetes munka lesz felülírni az orbáni gyűlöletgeneráló kódokat és az értelmes párbeszédre nyitott társadalmat felébreszteni.

Mit várok tőletek, civilektől?
Légy tudatos állampolgár! Írd össze a TE szubjektív 12 ügyet tartalmazó listádat.
Szánj pár percet arra, hogy végiggondold miről is szavazunk 2022 áprilisában!
Köszönöm,
Teodóra

TISZTA SZÁNDÉK VITA – 3/12. KLIK. A közoktatás totális centralizációja

Pin It on Pinterest