Politikai alapok – Milyen is a “jó polgár”?

Érzékelem, egyre többen vártok változást a politikától a politikusi attitűdváltásokon keresztül.
De meg kell értenetek, hogy a változáshoz TI civilek, választópolgárok ugyanúgy kelletek.


Nincs olyan, hogy 4 évig dühöngünk, de a választások (előválasztás) ideje alatt „épp nem érek rá!”. Tartsátok fontosnak részt venni az előválasztáson. Vedd kezedbe a sorsod – szavazz!

Figyelve a kampányomat láthatjátok, hogy legfontosabb célom megszólítani benneteket egy új hangsúlyú “jó állam”-értelmezéssel. És itt jön az izgalmas felismerés, mert ehhez “jó polgár”-okra is szükség van. Igen. Hiszem, hogy a változás kizárólag akkor lesz teljes és sikeres 2022-ben, ha a politikusok és a polgárok egyszerre akarják azt.

Tegyük szívünkre a kezünket, ma itthon már semmi sem egyértelmű – sejtszintig lett torzítva az állami-társadalmi együttműködés – a feladatok/jogok/felelősség szimbiózisa ma már értelmezhetetlen. Minden keret fellazult (mint egy diktatúrában), így vázolok nektek egy alapot a szerintem normális működésről, olyan Teodórásan – mert a “jó állam” szerintem jó pedagógus egyben.

Az állam alapfeladata1.
A JÓ ÁLLAM: keretet ad a kultúrának, erkölcsiségnek, vallásnak, gazdaságnak, fejlődésnek stb.
INFORMÁCIÓ: Ha ez a “keret” nem stabil, az állam már azonnal nem tölti be valós feladatát. Ma az állami “keret” instabilitásának legegyértelműbb mutatója az Alkotmány (alaptörvény) 9-szeres foltozása, ami így nem más, mint Orbán politikai játszmáinak eszköze.
A JÓ POLGÁR: ezt a manipulatív játszmát idővel felismeri és be tudja azonosítani. Ebben segítek!

Az állam alapfeladata2.
A JÓ ÁLLAM: járható utakat mutat fel és keretet biztosít azok bejárására (nem mindent leszabályozva), akár egyéni megoldások életre hívásával.
INFORMÁCIÓ: Ha az állam nem akar lehetőséget biztosítani egyedi utaknak, az gátol mindenféle fejlődést és lefojtja a kreativitást. Ez idővel szükségszerűen visszafejlődést és frusztrációt okoz a társadalomban, mert feszültséget és félelmet generál. Ismerős helyzet? Sajnos igen, ma itt tartunk.
A JÓ POLGÁR: az állami megoldási utakat megismeri és véleményezi képviselője útján, vagy civil szervezeteken keresztül formálni kezdi a közvéleményt, nyomást gyakorolva.

Politika – Pártok – Civilek
A JÓ ÁLLAM: kereteinek őrei a politikai pártok. Saját nézeteik konkrét jegyeivel érkeznek és szabják meg a politika irányait (4 évre).
INFORMÁCIÓ: Tudnunk kell, hogy minden irányzat pozitív elemeket️ hordoz, ha később torzul, annak oka a képviselet és megvalósítás esendőségében keresendő. A pártok programjaira mankóként tekintsünk, hisz megkönnyítik elköteleződésünket.
A JÓ POLGÁR: a pártokban szövetségest lát és keresi a számára legkomfortosabb találkozási felületet – hiszen a felek találkozása elkerülhetetlen. Értjük miért? ️Azért, mert a “civil” társadalom bár független az államtól, mégis szimbiózisban kell élniük, hiszen az állam biztosítja életünk kereteit.

Fontos, hogy kezeljük helyén a dolgokat: a politika nem lehet civil. Paradoxon.
Mint “civil politika” értelmezhető a civilek/állam együttműködése tekintetében, de az egyértelmű határmeghúzások elkerülhetetlenek. Civil lehet minden, ami nem politika (vagy katonai/egyházi).Így pl. teljes képzavar a: “Civileket a Parlamentbe!” szlogen – hiszen onnantól, nem civilek többé.
Ha ezt félreértjük, akkor nem értjük majd a körülöttünk alakuló világot. Civilként élhetsz Parlamenti látogatási igényeddel mondjuk egy bejárásra, de aki társadalmi képviselet céljából politikai pártok mögé beáll, ott megszűnik a civilség. Pont.
Természetesen kell konszenzus a civil szervezetek szerepdefinícióit illetően, hisz politikával való viszonyuk a hazai demokrácia-szint erős mutatója. PÉLDA: épp ilyen “brutális” mutató a Norvég Alap civil szervezeteknek szánt 4 milliárd forint kapcsán zajló Orbán-i álvita, ami lényegében támadás.

Demokratikus keretek
A JÓ ÁLLAM: DEMOKRATIKUS. Az autoriter rendszereknél a “jó állam” jelző értelmezhetetlen.
INFORMÁCIÓ: A “jó állam” kerete a lehető legtöbb polgár számára komfortos életteret biztosít. Értjük? Nem rekeszt ki, stigmatizál, hanem integrál.
A “jó állam”:
*esélyteremtő (oktatás,társadalmi mobilizáció)
*ösztönző (nemzetgazdaság fejlődése)
*kiszámítható/tervezhető (jogi/befektetői környezet)
a lehető legszélesebb réteg számára, bőrszín, szemszín, hajszín, vallásra, nemre való tekintet nélkül.
A JÓ POLGÁR: attitűdje, hogy érzékeli az állami stabilitást és értékeli, ha nem átpolitizált az élettere. Viszont kritikusan gondolkodó polgárként érzékeli a megváltozott állami szerepfelfogás jeleit, ha pl. az intézkedések célja már nem a társadalmi jólét, hanem magánvagyon növelés és agresszív politikai erőtér átrendezés.

Reális veszélye az apátiába süllyedt hazai polgárságnak, hogy elkényelmesedett, kisujj-eltartó, könnyen manipulálható szavazóvá válik, aki éldegél, időnként egyre csendesebben véleményt formál.
Volt már hasonló, gulyáskommunizmusnak hívták. Volt munkahely, volt mit enni, bár körülményes volt nyugatra utazni, vagy tájékozódni. Ismerős? Lassan meg is érkezünk.
Kormányváltást…
Folytatás következik.

Politikai alapok – Milyen is a “jó polgár”?

Pin It on Pinterest